Epe aan de slag met nadere verkenning en uitwerking locaties voor tijdelijke huisvesting statushouders

 

Iedereen kent de schrijnende beelden uit Ter Apel; vluchtelingen die buiten moeten slapen omdat er te weinig plek is in de asielzoekerscentra. Doorstroming van vluchtelingen met een verblijfstatus komt moeilijk op gang, omdat gemeenten onvoldoende woningen beschikbaar hebben om deze mensen te huisvesten. De gemeente Epe gaat komend jaar op verschillende plekken tijdelijke woonunits plaatsen om deze mensen, zogeheten statushouders, een veilig nieuw thuis te kunnen bieden.

 

Het Rijk bepaalt ieder half jaar hoeveel statushouders gemeenten moeten huisvesten. Vanaf 1 januari 2023 komt daar ook nog een taakstelling voor asielzoekers bij. Het grote tekort aan (sociale) huurwoningen, maakt het onmogelijk om, zonder ingrijpen, het nog steeds toenemende aantal statushouders van een dak boven hun hoofd te kunnen voorzien.

 

Onconventionele maatregelen

Daarom zocht de gemeente naar onconventionele maatregelen. Met de realisatie van tijdelijke woonruimte in zowel bestaand vastgoed dat omgevormd moet worden, als door het plaatsen van tijdelijke woonunits, hoopt Epe aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Daarbij start de gemeente de komende tijd met de nadere uitwerking van de plannen op de locaties: voormalige kleuterschool aan de W.G. van de Hulststraat in Epe, voormalige Kwetternest aan de Westerenkweg in Vaassen, het plangebied Kerkenland in Vaassen, plangebied Zuukerenk in Epe, voormalige Zuukerschool aan het Zuukerend in Epe en de gronden naast de begraafplaats aan de Oude Apeldoornseweg in Vaassen. Daarnaast kijkt de Diaconie van Emst naar mogelijkheden voor het plaatsen van enkele units op verschillende gronden die zij in bezit hebben.

Ook wil de gemeente kijken of particulieren kans zien om een unit op eigen terrein te laten plaatsen. De gemeente neemt dan de kosten van aanleg van de nodige voorzieningen (water en riolering) op zich en plaatst de unit. Meer informatie over deze mogelijkheid wordt binnenkort bekend gemaakt.

 

Uitwerking plannen met omwonenden

Er wordt gestart met het uitwerken van de plannen voor de locaties met bestaand vastgoed. Omwonenden worden hier binnenkort over geïnformeerd. Daarna zijn de locaties waar tijdelijke units geplaats worden aan de beurt. De gemeenten gaat de plannen in samenwerking met direct omwonenden verder uitwerken. Binnen financiële en ruimtelijke kaders kunnen inwoners meewerken aan het ontwerp van de inrichting. Denk dan aan de exacte locatie van units in een groter gebied, de ligging en de inrichting van de ruimte er omheen. Tegelijkertijd worden er verschillende onderzoeken gedaan die nodig zijn om uiteindelijk een omgevingsvergunning aan te kunnen vragen.  

Wat vooraf ging

Na de uitbraak van de oorlog in Oekraïne werd al snel duidelijk dat de toestroom van vluchtelingen leidde tot problemen in de asielzoekerscentra. In mei presenteerde het toenmalige college een lijst van mogelijke locaties (in eigendom van de gemeente), voor tijdelijke huisvesting. Het ging om zowel bestaand vastgoed, als locaties waar tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden. Deze eerste inventarisatie deed flink stof opwaaien in de samenleving. Afgelopen zomer heeft het college een quickscan uitgevoerd naar meer locaties. Inwoners konden daarvoor ook locaties aandragen. Alle locaties werden op drie onderdelen getoetst: wie is eigenaar van de locatie en wil die meewerken aan tijdelijke huisvesting van statushouders, is het financieel haalbaar op die locatie, past het ruimtelijk gezien? Op basis van die quickscan kwamen er drie soorten locaties naar voren. Een aantal locaties waar het heel goed mogelijk is om tijdelijke woonruimte te realiseren, een aantal locaties waar het zou kunnen maar die niet de eerste voorkeur hebben en een lange lijst met locaties die niet haalbaar zijn. Eind september heeft het college de gemeenteraad geconsulteerd en aanbevelingen meegenomen in de besluitvorming over de inzet en uitwerking van de locaties. De lijst met locaties die niet haalbaar zijn, zijn nu afgevoerd van de lijst. De locaties die als iets minder kansrijk waren gemarkeerd, de zogeheten B-locaties worden nu niet ingezet, maar blijven wel op de reserve lijst staan. Mocht blijken dat er toch meer woonruimte nodig is om vluchtelingen, statushouders of andere doelgroepen op te vangen, dan zal het college, na een nieuwe beoordeling van die reserve locaties, een besluit moeten nemen voordat het over kan gaan tot verdere uitwerking. Omwonenden van die locaties worden daar op voorhand dan van op de hoogte gebracht.

 

 

 

Meest recente reacties

19.05 | 08:24

Te bereiken via de schrijver Henk Radstake telefoon 0578 - 617734

18.05 | 13:44

Waar kan ik dat boek aanschaffen?

15.12 | 19:30

Zo dat is effe mooi om te horen, oftewel te lezen. Schitterend Thea, zo'n prachtige onderscheiding zet - letterlijk en figuurlijk - zoden aan de dijk! Namens Fransien en mij van harte gefeliciteerd !

15.12 | 10:51

U heeft ons huis heel mooi op de foto gezet dank daarvoor. (eerste foto in het midden). Banne is een prachtig authentiek dorp waar wij sinds 25 jaar onze gite hebben opgebouwd

Deel deze pagina