Gelderland gematigd positief over advies Remkes maar geen grote gedwongen uitkoop

 

Een snelle oplossing voor bedrijven die door het wegvallen van stikstofregelgeving buiten hun schuld om in de knel zijn gekomen (PAS-melders). Dat adviseert Johan Remkes onder andere in het rapport ‘Wat wel kan’, een advies aan het Kabinet voor het oplossen van het stikstofprobleem. Ook pleit hij voor een bijdrage van àlle sectoren aan de oplossing van het stikstofvraagstuk en inzet op innovatie als onderdeel van de oplossing. Provincie Gelderland ziet dat veel aanbevelingen aansluiten bij de Gelderse stikstofaanpak en ziet een belangrijke stap om vertrouwen bij de agrarische sector te herstellen. Gelderland sluit zich ook aan bij de gezamenlijke reactie van de provincies op het rapport (link IPO).

Herstel van vertrouwen

Remkes benadrukt het belang van het herstellen van het vertrouwen bij de agrarische sector en op het platteland. En de noodzaak om naar elkaar te luisteren. Gedeputeerde Peter Drenth: “We moeten dit samen doen. En uit de gesprekken die Remkes heeft gevoerd komt naar voren dat er een grote bereidheid is om dingen anders te doen. Hij geeft ook aan dat er dan wel perspectief moet zijn voor de agrarische sector. Dat is precies waar we met de Gelderse stikstofmaatregelen steeds op aandringen. Wij kiezen in Gelderland voor een aanpak voor het stikstofvraagstuk, waaraan alle sectoren bijdragen en waarbij we ons richten op natuurherstel én de ruimte om te kunnen wonen, werken, leven en recreëren. En wij hechten aan een vitaal en leefbaar landelijk gebied, met behoud van voorzieningen, zoals scholen en supermarkten”. 

Ruimte voor natuurherstel en PAS-melders

Remkes stelt in zijn rapport ook dat er voor de korte termijn ruimte nodig is om natuur te herstellen. En om te zorgen voor een oplossing voor de PAS-melders, en vergunningverlening mogelijk te maken. Drenth: “Vrijwillige opkoop van bedrijven die willen stoppen, geeft ruimte voor bedrijven die door willen. Ik zie dat er voldoende belangstelling is voor bestaande opkoopregelingen. Wat wel een probleem is: de huidige regeling voldoet niet. Die is veel te ingewikkeld en er zitten teveel extra voorwaarden aan vast die niet nodig zijn voor dit doel. Er moet een eenvoudige, toegankelijke, niet complexe regeling komen. In Brussel is nu discussie over staatssteunaspecten van de opkoopregelingen. Dat moet het ministerie oplossen. Wij hebben alle middelen die we tot onze beschikking hebben uitgegeven. Nu stagneert opkoop, terwijl er veel ondernemers in de wachtkamer zitten. Daar zit wel een punt van zorg”.

Kabinet aan zet

De provincies gingen de afgelopen tijd twee keer met Remkes in gesprek. De provincies benadrukken dat snel een duidelijk perspectief moet komen voor de landbouw. En dat verdere vertraging eigenlijk geen optie meer is. Remkes onderstreept de noodzaak in zijn advies en wil dat het Rijk kijkt naar nieuwe verdienmodellen voor agrariërs. Hoe dit landbouwperspectief er precies uitziet, maakt het Rijk later bekend. De gezamenlijke provincies komen later met een uitgebreidere reactie op het advies. Het wachten is nu allereerst op de reactie van het Kabinet. Drenth: “Het rapport van Johan Remkes is allereerst een advies aan het Kabinet, die heeft toegezegd op 14 oktober met een reactie te komen. Daar ben ik heel benieuwd naar”.

 

Meest recente reacties

19.05 | 08:24

Te bereiken via de schrijver Henk Radstake telefoon 0578 - 617734

18.05 | 13:44

Waar kan ik dat boek aanschaffen?

15.12 | 19:30

Zo dat is effe mooi om te horen, oftewel te lezen. Schitterend Thea, zo'n prachtige onderscheiding zet - letterlijk en figuurlijk - zoden aan de dijk! Namens Fransien en mij van harte gefeliciteerd !

15.12 | 10:51

U heeft ons huis heel mooi op de foto gezet dank daarvoor. (eerste foto in het midden). Banne is een prachtig authentiek dorp waar wij sinds 25 jaar onze gite hebben opgebouwd

Deel deze pagina