29 sollicitanten voor het burgemeestersambt in de gemeente Ermelo

Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Ermelo (circa 27.100 inwoners) hebben zich 29 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.

Onder de sollicitanten bevinden zich: 1 (oud-)burgemeester, 11 (oud-)wethouders, 1 (oud-)gedeputeerde en 8 (oud-)volksvertegenwoordigers (rijk, provincie, gemeente). De overige 8 kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals de overheid, zorg of dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 28 tot 64 jaar. Er zijn 9 vrouwelijke kandidaten.

Procedure:

De door de gemeenteraad van Ermelo opgestelde profielschets is tijdens de profielschetsvergadering op 20 juni 2022 vastgesteld in de raad. De profielschets dient als basis voor de kroonbenoemingsprocedure. Eind augustus/begin september 2022 zullen de commissaris van de Koning en kabinetschef gesprekken voeren met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreken zij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van de gemeente Ermelo. Gezamenlijk stellen zij de selectie van sollicitanten samen waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de Minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting half oktober 2022 in de gemeenteraad van de gemeente Ermelo worden vastgesteld. Naar verwachting wordt begin december 2022 de nieuwe kroonbenoemde burgemeester geïnstalleerd.  

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.

Meest recente reacties

19.05 | 08:24

Te bereiken via de schrijver Henk Radstake telefoon 0578 - 617734

18.05 | 13:44

Waar kan ik dat boek aanschaffen?

15.12 | 19:30

Zo dat is effe mooi om te horen, oftewel te lezen. Schitterend Thea, zo'n prachtige onderscheiding zet - letterlijk en figuurlijk - zoden aan de dijk! Namens Fransien en mij van harte gefeliciteerd !

15.12 | 10:51

U heeft ons huis heel mooi op de foto gezet dank daarvoor. (eerste foto in het midden). Banne is een prachtig authentiek dorp waar wij sinds 25 jaar onze gite hebben opgebouwd

Deel deze pagina