Wandelen door mooie omgeving van Nijmegen

Als je uit Nijmegen of omgeving komt, dan heb je heel veel wandelmogelijkheden. Van de heuvelrijke bossen tot het open landschap bij de Waal. En ook qua cultuurhistorie heeft de omgeving van 'de oudste stad van Nederland' veel te bieden.

Langs de Oude Waal in de Ooijpolder

Deze wandelroute van 10 kilometer brengt je door de Ooijpolder: onderdeel van natuurgebied de Gelderse Poort. Je wandelt over landbouwgrond dat jaren geleden is omgevormd tot natuur. Het gebied bestaat uit oude dijken, ooibossen en waterplassen. Er leven grazers (konikpaarden en gallowayrunderen) en veel weide- en watervogels. Startpunt van de route is het Hollands-Duits gemaal.

Meer informatie over deze route

Wat is er te zien?
De route voert u door het schilderachtig gebied van de Oude Waal en Groenlanden, welke beide een onderdeel vormen van het natuurgebied de Gelderse Poort. De natuurontwikkeling van de Gelderse Poort is 15 jaar geleden begonnen waarbij landbouwgrond werd omgezet in natuur. Men zag dit toen als kapitaalvernietiging, maar nu blijkt dat de kleinschaligheid, de rust, de natuur en het landschap belangrijke economische factoren zijn.

In dit open polderland liggen terpen en oude dijkjes, grenzend aan buitendijks gelegen natuurgebied met ooibossen, moerassen en waterplassen. De Oude Waal is een vroegere loop van de huidige Waal die zich eeuwen geleden heeft verlegd. Tussen de oude en nieuwe loop is een grote zandvlakte ontstaan. Men heeft ook een poldergebied gecreëerd door dijken aan te leggen tussen het oude en nieuwe gebied. In de winter kan het rivierpeil hoog komen te staan en stroomt het water met geweld de zomerdijk over. Die dijkdoorbraken herkent u door de metersdiepe poelen.

De Groenlanden is een binnendijks gebied dat uit afgezette rivierklei bestaat. Vroeger werd er klei gewonnen door steenfabrieken en de kleiputten in de Groenlanden zijn hier de overblijfselen van. In het kader van de landinrichting is er in het noordelijke deel bos geplant en is het afwisselende landschap een thuis voor verschillende vogelsoorten geworden.

Startpunt

Hollands-Duits gemaal, Nijmegen.

Het gemaal bevindt zich op de plaats waar de Ooijse Bandijk de watergang het Meer kruist en in westelijke richting aansluit op de stuwwal van Nijmegen. Het gemaal is binnendijks gesitueerd tussen de parallel aan de watergang gelegen Ubbergseweg en Dijkgraaf Van Wijckweg. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Lengte wandelroute

De totale lengte van deze wandelroute is 10 kilometer.

Toeristische informatie
Hotel-Huiskamercafé Oortjeshekken
Erlecomsedam 4, Ooij
Tel. 024-6631288
www.oortjeshekken.nl

Meest recente reacties

19.05 | 08:24

Te bereiken via de schrijver Henk Radstake telefoon 0578 - 617734

18.05 | 13:44

Waar kan ik dat boek aanschaffen?

15.12 | 19:30

Zo dat is effe mooi om te horen, oftewel te lezen. Schitterend Thea, zo'n prachtige onderscheiding zet - letterlijk en figuurlijk - zoden aan de dijk! Namens Fransien en mij van harte gefeliciteerd !

15.12 | 10:51

U heeft ons huis heel mooi op de foto gezet dank daarvoor. (eerste foto in het midden). Banne is een prachtig authentiek dorp waar wij sinds 25 jaar onze gite hebben opgebouwd

Deel deze pagina